Etikett: Värmlänning

  • Värmlänning 2.0, tack

    Lyssnar på Hanna Hellquist på P3 Morgonspasset.  Lyssnar på hur hon lever varumärket VÄRMLÄNNING. Smart. Inte gatusmart. Gärdsgårdssmart. Behagligt mjuk som en granstock som flottat sig mjuk under några dygns färd från Ekshärad till Karlstad. Hanna Hellquist är ytterligare en i raden karaktärer som bygger  schablonbilden av den småputtrige och oförargliga värmlänningen. ”Ja har fått…