Etikett: Garden Girls

  • För-packad

     Av olika anledningar har jag ägnat mycket kraft åt att lära mig om förpackningsbranschen i Sverige. Förpackningar är i det tysta big shit, med omsättningssiffror i paritet med bilindustrin. Förpackningar ger leverbröd åt en svenskkommun räknat i anställda. Förpackningen blir allt viktigare för prissättningen av produkter. Lidl lägger ner stora resurser på att ta fram…