Byggstart

uptown-sthlm_by_rolf_van_den_brinkJag är expert
på att starta
nya projekt.
Inget går så
fort och känns
så tillfred-
ställande.
Det är
framåtriktat
som att
köpa en
biljett till
tåget. Till
skillnad
från avsluta
projekt som
är vemodigt
och skapar
tomhet.
Fördelen
med ett
avslutat
projekt är
att det går
att starta
ett nytt.
Här intill
ett nytt
litet projekt
jag har
börjat med.
Kanske ska
det heta
Uptown Sthlm.
Jag har en att
det kommer att
ta en ohyggligt
lång tid
att få klart.
Om det är
livsdugligt,
alltså.
Annars
kommer
det inte uppsöka mig
och blir bortglömt.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *