Konsten att återuppfinna Bonnier


Familjen Bonnier bjuder på sig själv på ett sätt som jag inte varit med under de 12 år jag har skrivit om medier, makt och marknadsföring. Det finns logiska orsaker till att kusinerna Jonas och Jeanette Bonnier ställer upp på intervjuer i tv och på Stockholm Media Week.  Dokumentären om familjen Bonnier har rullat i två veckor i TV4. I den berättar inte minst Bonniers huvudägare Jeanette Bonnier och hennes kusin, koncernchefen Jonas Bonnier ganska generöst om familjen. Annars har Bonnier de senaste åren haft en låg profil i medierna. Inte så att de har varit svåra att få tag på eller prata med. Det går förvånansvärt lätt. Jonas Bonnier brukar rentav låtsas vara sin egen sekreterare för att det inte ska bli pinsamt för utländska chefer som ringer honom. Men, den här gången tycks Bonnier-makthavarna valt en mer aktiv linje.  Ett exempel är Stockholm Mediaweek där både Jonas och Jeanette Bonnier stod på scen samtidigt i går. Bonniermakten verkar ha ett behov av att uppträda enat. Det finns orsaker till det:

Naturligtvis måste Bonnierägarna kraftsamla för att ta 30-miljardersbolaget genom lågkonjunkturen. Men jag tror att Bonnier-makthavarnas aktiva linje snarare är riktade internt i ägarkretsen.

Av drygt 70 delägarna i familjen Bonnier, jobbar tio aktivt i bolaget. Med Jeanette och Jonas Bonniers charmoffensiv kan de bli fler. Och det är viktigt. För i nästa generationsskifte späds makten ut på ytterligare familjemedlemmar. Finns det inte en attraktiv samlande kultur som får den växande ägarkretsen att engagera sig aktivt i bolaget ökar risken att bolaget får driva vind för våg.

Det är den kulturen Jeanette och Jonas Bonnier har börjat bygga genom att aktivt berätta om familjeföretaget, dess stora betydelse och hur intressant det är att jobba med det.

Jeanette Bonnier sammanfattade läget i går med: Vi måste hålla ihop. Annars går det åt helvete.

Bonniers nya position är ”Continuously reinventing the art of publishing” alltså ”ständigt återuppfinna förläggandet”.  Återuppfinna Bonnier, det är vad, Jeanette och Jonas Bonnier jobbar med just nu.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *