Priset för Årets fulaste kontor till Lena Adelsohn Liljeroths departement

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har lånat ut sig till tidningen Elles pr-jippo och varit med och utnämnt Årets Fulaste kontor. För nästa års tävling nominerar jag här kulturdepartementet för att ha kört public service-utredningen i sank.  Lena Adelsohn Liljeroth och arkitekten Thomas Sandell var två av jurymedlemmarna som hjälpte tidningen Elle att få mediespinn. Naturligtvis går priset till en redaktion för att ge ytterligare spinn. I fjol Dagens Industri och i år Ordfront. Som välavlönad och blå kulturminister tycker jag det är aningen tveksamt att utnämna röda redaktioner som ”fula”. Det minsta man kan kräva är i så fall att det är städat där hemma på kulturdepartementet. Så tycks inte vara fallet. En del av vad som produceras där är skit. Ett exempel är utredningen om public service. Utredningen tillsattes av Lena Adelsohn Liljeroth 31 maj 2007. Utredaren fick i uppgift att göra en ”bred översyn” för att ”se över hur verksamheten på bästa sätt kan utvecklas i det nya mediesamhället”.
Utredaren Rose-Marie Frebran kom bland annat fram till att tv-avgiften skulle direktfinansieras via en särskild public service-avgift och att SVT skulle betala moms för inköp av tv-produktion.
Vad jag har hört kommer regeringen inte att införa just något av förslagen som tog ett år att jobba fram i propositionen som ska ge ramarna för SVT och SR för en lång tid framöver.  Det kan tolkas som om ”mediesamhället” inte har förändrats så mycket att ett nytt ramverk krävs. Det kan också tolkas som om att förslagen och utredningen var så dåligt underbyggda att de helt enkelt var oanvändbara. Momsen är ett exempel. SVT skulle börja köpa program på den fri marknaden och betala moms, men hur skulle tv-bolaget få in pengarna när kostnaderna  ökade med 25 procent?
Utredaren Rose-Marie Frebran har fått jobbet som landshövding i Millencollins huvudstad Örebro. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick sitta i juryn som korar Årets fulaste kontor. Finns det lite rättvisa i världen är det hennes kontor som tar priset nästa år.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *