KDs tv-reklam – en utmaning för Prime

Kristdemokraternas reklambyrå Prime får gå på slak lina när den ska utforma partiets första tv-kampanj.
Kristdemokraterna har tagit fasta på tidningen Fokus siffror som säger att två av tre är ointresserade av EU-valet och bestämt sig för att nappa på TV4s erbjudande till de politiska partierna. Allt berättat på DN Debatt, som instruktionsboken föreskriver.

Partier köper TV4s mellanpaket vilket ger 200 trp, vilket enligt mediebyrån Bizkit kostar 300 000 – 400 000 kronor per vecka. Kampanjen ska ge 11,4 miljoner nettokontakter. Det totala priset för kampanjen borde sluta kring 2-3 miljoner kronor.

Kampanjen ska få Ella Bohlin invald. Men Kristdemokraterna kan ha fler syften med tv-reklamen. 
Med kampanjen vill Kristdemokraterna bygga kategorin EU-val och det är nog en listig idé eftersom partiet redan har en ledande ställning där. Enligt partiets kommunikationschef Cina Gerdin hade partiet högst andel som var medvetna om EU-valet vid förra valet.  Med tv-reklam kan EU-valet skapa profil för partiet, men då måste förstås valet vara av intresse för fler än de närmast gråtande. Naturligtvis kan det skänka glans och debatt såväl som spott och spe åt Kristdemokraterna att göra den första tv-kampanjen ett politiskt parti gör i Sverige.

Samtidigt visar valet att göra en tv-kampanjen att sociala medier, såväl som traditionell reklam i form av direktmarknadsföring och utomhusreklam, inte räcker för att bygga en ny kategori.
Prime, som gör kommunikationen, för Kristdemokraterna, får en delikat uppgift att utforma reklamen. Kristdemokraterna är partiet som mest förknippas med etiska värderingar. Partiet också tagit fram etiska riktlinjer för reklamen som skulle vilken medelsvensk reklambyrå att slita håret som picadorerna gör för tjuren Ferdinand på julafton.

Enligt Cina Gerdin följer riktlinjerna marknadsetiska rådets och Sveriges reklamförbunds riktliner för reklam med vissa tillägg. Detta innebär att Prime ska göra reklam som är sann, saklig, informativ med en tydlig avsändare. Reklamen får inte spela på ” rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande” och den får inte ”misskreditera person, grupp, organisation eller annat politiskt parti genom framställning som är ägnad att väcka förakt eller löje”. Reklamen får inte sändas ” i anslutning till nyhetsprogram eller aktualitetsprogram”. Och partiet ”måste vara öppet med hur många väljare det förväntas nå”.

Hur mycket svensk tv-reklam i dag uppfyller alla dessa riktlinjer? Och hur skapar Prime jämförelsevis intressant reklam med Kristdemokraternas snäva ram. Kan det bli annat än budskap som passar bäst på SVTs Anslagstavlan? Det ska bli intressant att se när reklamkampanjen rullar ut i slutet av maj. Men att det här med tv-reklam och öppenhet inte är så lätt i praktiken illustreras av att Kristdemokraterna inte ens får berätta hur mycket fakturan från TV4 hamnar på.

”Det vår vi inte berätta, men vi har fått TV4 att acceptera att vi går ut med hur många vi ska nå”, säger Cina Gerdin.

FLer som bloggar om Kristdemokaternas tv-reklam
Bloggaren Holmström är inne på mina tankar. Vi i Sverige tror inte Sverigedemokaterna skulle klara Kristdemokraternas riktlinjer. Peter Andersson undrar vem som ska betala kalaset.
Lilith som själv fiskar röster, gör tummen upp för Kristdemokraternas tv-reklam.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *