Tv-publik blir inte internettrafik


Tv-kanalerna lyckas inte fullt omsätta sina tittarsiffror i trafik på nätet. Bland tv-kanalerna är det bara SVT som lyckats närma sig landets starkaste traditionella mediekanal på nätet. Aftonbladet. En körning på KIA-index visar också att TV4 inte hänger med SVT på nätet vad gäller utvecklingen av antalet unika besökare (webbläsare) per vecka. Trots att TV4 har en större tv-publik än SVT. Likaså är Kanal 5 större än TV3 på nätet, fast det omvända förhållandet råder i tv-världen. Resonemanget visar att det finns mycket att skruva på för tv-kanalerna, som har de bästa möjligheterna av alla breddmedier att skaffa sig höga besökssiffror på nätet. Både internet och tv är två av de mest emotionella mediekanalerna och de borde kunna länkas samman. Aftonbladets suveräna position råder ingen annan än Microsoft på (msn, live, med mera). Jag har ännu inte sett en rimlig förklaring till Aftonbladets stora och ihållande försprång på nätet. Beror det på att tidningen var en av de första på internet? Beror det på en särskild kultur/produkt? Beror det på att surfarna har invanda beteende de ogärna ändrar på? Aftonbladet.se har publiktal tv-kanalerna mest kan drömma om. Sajten utvecklas till en av allt färre riksarenor där de flesta svenskar samlas, låt vara att det inte sker på samma gång.

Att det inte finns ett helt linjärt samband mellan olika representationer av ett medium är uppenbart. Inte minst för Aftonbladet som hade hoppats på att bygga en publik till sin tv-kanal TV7 med hjälp av Aftonbladet.se. Inte ens Sveriges största mediesajt kunde användas till att få publiken att börja titta på TV7, lika lite som TV4s maffiga tv-publik kan få TV4.se att på allvar komma i kapp Aftonbladet.se.


Kommentarer

2 svar till ”Tv-publik blir inte internettrafik”

  1. Rolf – Visst är AB imponerande med sin webbtv.Men KIA ger bara information om stream-starter. SVT med i huvudsak långa program, har sannolikt betydligt längre tittarpass än AB:s klipp. /P

  2. Profilbild för Mållgan
    Mållgan

    Till stor del handlar det också om tekniska lösningar. Har man som TV4 tekniska lösningar som inte fungerar, så får man inte heller tittare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *