Medieinvesteringar 2008, enligt IRM:
TV: 4.986 miljoner kronor
Internet 4.822 miljoner kronor

Sannolikt går internet förbi tv som reklamkanal i år. IRMs siffror visar också att rörlig bild börjar ta fart som annonskanal på nätet. År 2008 investerade annonsörerna 27 miljoner kronor i reklam på webb-tv, 1 miljon kronor mer än i text tv. Allt mer tv-innehåll flyttar till nätet, vilket innebär att webbtv-reklam har en potential att omsätta miljardbelopp inom några år. Det i sin tur kan förändra förutsättningarna för tv-kanalerna, som med visst förakt bland nya medier-anhängarna kallas ”ång-tv”. Trösklarna för distribution av rörligt innehåll är betydligt lägre än för traditionell tv, som kräver satellit, kabeloperatör eller tillstånd för marknätet.Och det öppnar för konkurrens från fler aktörer. Det finns inte en tv-chef som inte funderar kring detta. Ångest-tv?


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *