40 miljoner dagspress-ex borta

Det trycks runt 40 miljoner färre ex betald dagspress per år i Sverige. Det säger en del om konsumenternas vilja att betala för medieinnehåll distribuerat via papper.

Roade mig i går med att köra Excel på TS statistik över dagspressens upplagor år 2008. Tecknen på att pappret viker undan är tydliga. Under högtrycksåret 2008 trycktes varje dag runt 120.000 färre exemplar dagstidningar, räknat på de tidningar med siffror jämförbar med 2007. Per år innebär det att det trycks runt 40 miljoner färre exemplar dagstidningar i Sverige.. Av 172 tidningar, ökar endast 21 tidningar upplagan. Då rör det sig om ökningar på färre än 1.000 ex. 23 redovisar oförändrad upplaga medan  128 minskar.
Alla siffrorna gäller betald dagspress och utgör därför ett mått på hur villiga svenskar är att betala för pappersmedier. Detta uttrycks särskilt i måtten för kvällspressen som ju konsumenterna betalar för rakt ur fickan. Aftonbladet tappar 21.900 och Expressen 16.600 ex per dag. För kvällstidningarnas del handlar det om årliga inkomsttapp på uppåt 80 miljoner kronor för Aftonbladet och uppåt 60 miljoner kronor för Expressen.
Ett annan mått på betalningsviljan är betalningsgraden. Här hamnar Svenska Dagbladet långt ner med 77 procents betalningsgrad, DN är inte så mycket bättre med 80 procent.

Ytterligare ett mått är den procentuella minskningen. Den totala upplageminskningen ligger på 3 procent. Det inget dramatiskt mått, men det gäller också ett året då puckeln på högkonjunkturen nåddes och många tecknade en prenumeration med då hushållskassan var god. Noteras kan också att det är dagspressen ledstjärnor bland tidningarna som tappar mest i upplaga och oftast också mer procentuellt än snittappet.

Tappartoppen
Aftonbladet -21.900
Expressen -16.600
Dagens Industri -5.600
Dagens Nyheter -4.400
Göteborgs-Posten -3.100
Skånska Dagbladet -3.000
Nerikes Allehanda/Bergslagsposten -2.700
Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten -2.600
Norrländska Socialdemokraten -2.600
VLT -2.400


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *