Ni ar hört det förut. Att unga människor vänder tv ryggen.  ilden bekräftas av en rapport från MMS. En körning bland målgruppen 12-19 års tittande år 2006-2008 visar att tonåringarna ganska drastiskt har minskat sitt tv-tittande på big five, de fem största tv-kanalerna i landet.

I snitt tittar ungdomarna 29 procent mindre på dessa kanaler under 2008 jämfört med år 2006. Detta innebär 19 minuter mindre tittande på de fem kanalerna. SVT2 tappar procentuellt mest bland ungdomarna, -42 procent. MTGs förhållandevis nystartade kanal TV6 har ökat hos ungdomarna som nu ägnar i snitt 10 minuter år kanalen, jämfört med Kanal 5 som är populärast hos ungdomarna som ägnar i snitt 12 minuter åt kanalen.  Även MTV har lyckats öka tittartiden, om än från en låg nivå.

Vad gäller tittartidsandelar, det vill säga andelar av det totala tittandet, minskar big five med tvåsiffriga procenttal mellan år 2006-2008. Bland vinnarna hör MTV och TV6.

Tittartid, minuter (procentuell förändring, 2006-2008)
SVT1 7,889 (-29)
SVT2 2,954 (-42)
TV3 10,659 (-28)
TV4 13,09 (-27)
Kanal 5 11,978 (-30)
TV6 10,136 (44)
MTV 4,142 (3,0)

Tittartidsandelar, procent (procentuell förändring, 2006-2008)
SVT1 8,8 (-23)
SVT2 3,3 (-38)
TV3 11,9 (-22)
TV4 14,6 (-21)
Kanal 5 13,4 (-24)
TV6 11,3 (55)
MTV 4,6 (9,5)

Så vad gör tonåringarna i stället? Medierådet har utrett saken och kommit fram till i stora drag att pojkarna spelar mer dataspel och tjejerna ökar sitt användande av internet.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *