Bonnier – mer SAS än Ryanair

Bonnierkoncernen närmar sig en omsättning på 30 miljarder kronor och verkar går som ett SJ-tåg. Det intressanta med dagens rapport är att den visar en så klar brytning i familjeföretagets uråldriga affärsidé. 
Bonnier AB kastade i väg en pdf med två A4-ark som kort beskriver år 2008. Omsättningen ökar blygsamt med 1,3 procent till 29,6 miljarder kronor. Fyra av fem affärsområden går med vinst. Två av fem ökar resultatet (före skatt och finansiella poster).

Affärsområde, ebita 2008, förändring (procent)
Books 568 (-16)
Magazine 466 (-33)
Broadcasting & entertainment 1480 (16)
Business  press 211 (-35)
Newspaper -33 (-150)

Koncernen är i övrigt sparsmakad med detaljer. Nettoskulden ökar med 2 miljarder kronor till 8,7 miljarder kronor, något som Bonnier förklarar med köpet av betaltv-kanalen Canal Plus, som köptes för 3 miljarder kronor under 2008. Hur finansieringen av miljardaffärerna i USA, 60 procent av World Publication och förvärvet av Time4, påverkar siffrorna har inte gått att ta reda på.

Böckerna (Books) tappar lite jämfört med föregående år eftersom Harry Potter kom med sin sjunde bok i Tyskland då. Affärspressen, läs Dagens Industri, vek ner sig kraftigare än väntat. Dagspress (Newspaper) gick back med 33 miljoner kronor, trots att DN gjorde en vinst på 37 miljoner och Expressen redovisade sitt näst högsta resultat någonsin. City har fått ner sina förluster till 1 miljoner per månad och är inte längre koncernens allra svartaste får även om vd Anders Kvarby säkert få gå fram och dra siffrorna bland de sista av alla även på årets bolagstämma. Veckotidningarna backade lite.

Ja, så där ser det ut hos Bonnier. Gungor och karuseller, men i stort handlar det om försäljning av redaktionellt innehåll. Bonniers huvudsakliga intäkter har sedan urminnes tider kommit från upplageförsäljning, ungefär som SAS har som affärsidé att sälja flygbiljetter. Men, men, i det sparsmakade bokslutet delas en guldstjärna ut, till tv-kanalerna TV4 och MTV3 (finsk kanal) som båda ansågs ha varit ”oerhört framgångsrika”. Stora ord för en koncern som har en författare som koncernchef. Då levererar också Broadcasting och Entertainment 1,5 gånger mer i resultat än böckerna och magasinen tillsammans, 1, 5 miljarder kronor.

Tv-står för lejonparten av pengarna i affärsområdet. Och då handlar det plötsligt inte längre om upplageintäkter från betalda medier och böcker utan reklamintäkter från tv-kanaler som i stort sänds gratis. Om vi fortsätter att jämföra med flygindustrin är Ryanairs affärsidé snarare att sälja kringtjänster och produkter till passagerare som i stort sett får sina biljetter gratis. Till den typen av affärslogik måste Bonniers förhålla sig. Men ännu är nog Bonnier mer SAS än Ryanair, fast då med fler lönsamma linjer.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *