Metro – mediebranschens Volvo

Det är roligt, nej OROLIGT, att jämföra mediebranschen med bilindustrin. Rätt många saker är samstämmiga. Både mediebranschen och bilbranschen är på väg rakt in i en strukturkris. Båda kombinerar en överkapacitet med produkter som de kunder som ändå finns inte eftersträvar. Om stora delar av bilindustrin inte kan leverera miljövänliga alternativ, klarar inte mediebranschen att leverera skräddarsydd journalistik för olika målgrupperna. För mediebranschens del innebär det att mediekonsumenterna hittar sina kickar, nyheter och information utanför de etablerade mediekanalerna. 

I USA hotas mediekoncerner som American Media,och Tribune. I Tyskland står Prosieben inför akuta problem med att betala lånen, läs mer här.

I Sverige utvecklas Metro till att bli något av mediebranschens Volvo. Några snedsteg i produktutvecklingen och pengamaskinen är på väg i ett chicken race med ägaren Cristina Stenbeck bakom ratten. Svenska Dagbladet kan bäst kan jämföras med Saab, hög innovationsgrad, men klen försäljning och sedan länge beroende av ekonomiskt stöd.

Bilbranschen har dock en fördel gentemot mediebranschen. Bilkunderna kan inte bygga sina egna bilar. Däremot kan mediekonsumenterna hjälpligt bygga sina egna kanaler.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *